test top bar

บีนธีมส์ คือ?

banner_beanthemes

เกี่ยวกับ บีนธีมส์

บีนธีมส์ คือ เว็บไซต์สำหรับขาย ธีมส์เวิร์ดเพรส ที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับการใช้งานของคนไทย มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งธีมส์หน้าเดียวจบ ธีมส์สำหรับเขียนบันทึก และ ธีมส์สำหรับร้านค้า

ซึ่งแต่ละธีมส์ของเราจะมีคุณสมบัติดังนี้

  • MOBILE FIRST การออกแบบเริ่มต้นจากหน้าจอมือถือ ซึ่งทำให้การเปิดในมือถือรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • RESPONSIVE สามารถแสดงผลได้สวยงามทั้งในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือ ฯลฯ
  • CUSTOMIZER เครื่องมือสำหรับการปรับแต่งเพื่อทำให้เป็นเว็บไซต์ในแบบของคุณได้ด้วยตนเอง

เกี่ยวกับ ผู้พัฒนา

นายณรงค์ชัย ศุพิรัตน์วนิช นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส

จบการศึกษา จากภาควิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยให้กับ Mennstudio และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลงาน

เว็บไซต์อำเภอปาย : aboutpai.com